1. LANDIO ainavu arhitektes Indras Ozoliņas kompetence ir sabiedrisko un privāto labiekārtojumu projektēšana, vides objektu un mazo arhitektūras formu dizains, dalība teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādē.